Wat stuurt u altijd in?

 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
 • de DigiD-machtigingscode van uzelf. klik hier voor de handleiding om deze machtiging aan te maken.
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Stuur dan ook: de DigiD-machtigingscode voor van uw fiscale partner

Wat stuurt u nog meer in?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
 • geboortedatum van uw minderjarige kinderen
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens insturen voor de aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet insturen.


Kantel uw mobiele telefoon

uw echtscheidingsconvenant

uw voorlopige aanslag 2020
(dit is niet verplicht)

ALS U LOON, UITKERING EN/OF PENSIOEN
HEBT
 • de jaaropgave(n) van 2020
ALS U EEN EIGEN WONING (KOOPWONING)
HEBT
 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2019
  of de aanslag OZB die in 2020 door de gemeente is verzonden
 • uw hypotheekoverzicht 2020
 • uw aangifte over het jaar 2019 in verband met het bepalen van de eigen woning schuld
  (wanneer wij de aangifte 2019 hebben verzorgd dan hoeft u dit document niet aan te leveren.)
 • de notarisafrekening (als u in 2020 de eigen woning hebt gekocht of verkocht of de hypotheek hebt overgesloten)
ALS U PARTNERALIMENTATIE
ONTVANGT
 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
ALS U EEN BIJDRAGE PREMIEKOOPWONING
ONTVANGT
 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
ALS U NOG ANDERE INKOMSTEN
HEBT
 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten
ALS U MET HET OPENBAAR VERVOER REIST
TUSSEN UW WONING EN UW WERK
 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring
ALS U LIJFRENTEPREMIE BETAALT OF STORTINGEN
DOET VOOR EEN LIJFRENTESPAARREKENING
 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • Uw meest recente Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
 • uw aangifte over het jaar 2019 (wanneer wij deze aangifte hebben verzorgd dan hebben wij deze in bezit).
ALS U SPAARGELD OF BELEGGINGEN HEBT
 • de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2020
 • WOZ waarde onroerend goed (niet zijnde uw hoofdverblijf)
 • overzicht eventuele schulden (niet uw aftrekbare hypotheek) per 1 januari 2020
 • ingehouden dividend en/of kansspelbelasting
ALS U ALIMENTATIE EN
ANDERE ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN BETAALT
VOOR UW (EX-)PARTNER
 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
ALS U SPECIFIEKE ZORGKOSTEN HEBT
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
ALS U EEN VOORGESCHREVEN DIEET VOLGT
 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist
ALS U STUDIEKOSTEN OF
ANDERE SCHOLINGSUITGAVEN HEBT
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
ALS U GIFTEN HEBT
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst

Wanneer onderstaande situaties op u van toepassing zijn, dient u eerst met Rond Verzekeringen en Hypotheken te bellen over de verder aan te leveren informatie:

 • Had u, eventueel samen met uw fiscale partner en/of uw minderjarige kinderen, in 2021 een aanmerkelijk belang in een Besloten of Naamloze Vennootschap (BV of NV)?
 • Had u in 2021 recht op de jonggehandicaptenkorting?
 • Had u in 2021 recht op heffingskortingen voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en/of maatschappelijke beleggingen (bijvoorbeeld groene beleggingen)?
 • Overige inkomsten/aftrekposten die in dit formulier niet genoemd zijn.

Wanneer u toch uw twijfels heeft of u iets aan dient te leveren of niet, kunt u ons natuurlijk altijd even bellen van 8.30 tot 17.00 op 075-2047050!

 Al deze gegevens ontvangen wij bij voorkeur digitaal via belasting@rond.nl 
Wanneer de totale bestanden groter zijn dan 20Mb kunt u via www.wetransfer.com alle bestanden selecteren die u naar ons wilt versturen.
U vult ons emailadres (belasting@rond.nl ) in en dan worden de bestanden automatisch naar ons verzonden.