Wat stuurt u altijd in?

 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
 • de DigiD-machtigingscode van uzelf. klik hier voor de handleiding om deze machtiging aan te maken.
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Stuur dan ook: de DigiD-machtigingscode voor van uw fiscale partner

Wat stuurt u nog meer in?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
 • geboortedatum van uw minderjarige kinderen
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens insturen voor de aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet insturen.


Kantel uw mobiele telefoon

uw echtscheidingsconvenant

uw voorlopige aanslag 2020
(dit is niet verplicht)

ALS U LOON, UITKERING EN/OF PENSIOEN
HEBT
 • de jaaropgave(n) van 2020
ALS U EEN EIGEN WONING (KOOPWONING)
HEBT
 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2019
  of de aanslag OZB die in 2020 door de gemeente is verzonden
 • uw hypotheekoverzicht 2020
 • uw aangifte over het jaar 2019 in verband met het bepalen van de eigen woning schuld
  (wanneer wij de aangifte 2019 hebben verzorgd dan hoeft u dit document niet aan te leveren.)
 • de notarisafrekening (als u in 2020 de eigen woning hebt gekocht of verkocht of de hypotheek hebt overgesloten)
ALS U PARTNERALIMENTATIE
ONTVANGT
 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
ALS U EEN BIJDRAGE PREMIEKOOPWONING
ONTVANGT
 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
ALS U NOG ANDERE INKOMSTEN
HEBT
 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten
ALS U MET HET OPENBAAR VERVOER REIST
TUSSEN UW WONING EN UW WERK
 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring
ALS U LIJFRENTEPREMIE BETAALT OF STORTINGEN
DOET VOOR EEN LIJFRENTESPAARREKENING
 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • Uw meest recente Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
 • uw aangifte over het jaar 2019 (wanneer wij deze aangifte hebben verzorgd dan hebben wij deze in bezit).
ALS U SPAARGELD OF BELEGGINGEN HEBT
 • de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2020
 • WOZ waarde onroerend goed (niet zijnde uw hoofdverblijf)
 • overzicht eventuele schulden (niet uw aftrekbare hypotheek) per 1 januari 2020
 • ingehouden dividend en/of kansspelbelasting
ALS U ALIMENTATIE EN
ANDERE ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN BETAALT
VOOR UW (EX-)PARTNER
 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
ALS U SPECIFIEKE ZORGKOSTEN HEBT
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
ALS U EEN VOORGESCHREVEN DIEET VOLGT
 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist
ALS U STUDIEKOSTEN OF
ANDERE SCHOLINGSUITGAVEN HEBT
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
ALS U GIFTEN HEBT
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst

Wanneer onderstaande situaties op u van toepassing zijn, dient u eerst met Rond Verzekeringen en Hypotheken te bellen over de verder aan te leveren informatie:

 • Had u, eventueel samen met uw fiscale partner en/of uw minderjarige kinderen, in 2020 een aanmerkelijk belang in een Besloten of Naamloze Vennootschap (BV of NV)?
 • Had u in 2020 recht op de jonggehandicaptenkorting?
 • Had u in 2020 recht op heffingskortingen voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en/of maatschappelijke beleggingen (bijvoorbeeld groene beleggingen)?
 • Overige inkomsten/aftrekposten die in dit formulier niet genoemd zijn.

Wanneer u toch uw twijfels heeft of u iets aan dient te leveren of niet, kunt u ons natuurlijk altijd even bellen van 8.30 tot 17.00 op 075-2047050!

Belastingaangifte (over het jaar 2021)

Je bent bij stap 1/12: Start
Laat dit veld blanco
We gebruiken je telefoonnummer voor onze online omgeving

We gebruiken je telefoonnummer voor onze online omgeving

 Al deze gegevens ontvangen wij bij voorkeur digitaal via belasting@rond.nl 
Wanneer de totale bestanden groter zijn dan 20Mb kunt u via www.wetransfer.com alle bestanden selecteren die u naar ons wilt versturen.
U vult ons emailadres (belasting@rond.nl ) in en dan worden de bestanden automatisch naar ons verzonden.